Trwa generowanie zestawienia, proszę czekać

Przeglądarka wolnych miejsc w szkołach lub placówkach zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w czasie pobierania nauki poza miejsce stałego zamieszkania

lp Powiat Gmina Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły/placówki Liczba planowanych miejsc: Liczba wolnych miejsc: